درسا

صفحه اصلی > محصولات > دستکش های خانگی > درسا

دستکش خانگی بلند درسا

دو لایه، سبک، مقاوم با انعطلف پذیری بالا
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
عرضه شده در رنگهای متنوع و زیبا

دستکش خانگی درسا

دو لایه، سبک، مقاوم با انعطلف پذیری بالا
تهیـه شده از لاتکس طبیعی
با لبه قیطانی، داخل دستکش پوشیده شده از کتان به منظور سهولت استفاده و جلوگیری از تعرق دست
عرضه شده در رنگهای متنوع و زیبا